Категории
Количка

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате уеб сайт Averoom.bg. Ако използвате този сайт, се счита, че сте съгласни с тези общи условия.

Всички материали, публикувани на уебсайта на Averoom.bg, могат да се използват само за лична употреба и с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Averoom.bg има право да променя цените на предлаганите продукти по свое усмотрение по всяко време, без да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Averoom.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, с изключение на възстановяване на сумите, платени от потребителя, ако има такива.

 

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

В срок от 30 дни от получаването на стоката, клиентът има право да я върне или замени, при условие че са изпълнени следните условия:

1. Добър търговски вид (Оригиналната опаковка не трябва да е скъсана и повредена; трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглабяна).

2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.

3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, ако има такива.

4. Транспортните разходи за връщане на стоката се поемат от клиента.

(В случай на замяна на стоки, клиентът заплаща транспортните разходи и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.)

В случай на неизпълнение на тези условия, Averoom.bg си запазва правото да не приема върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме да я заменим с нова съгласно гаранционните условия на съответния производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно член 55 от ЗЗП , считано от датата, на която Вие като потребител сте упражнили правото си на отказ. След този срок или в случай на нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизите. Транспортните и други разходи за получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. В случай на несъответствие на стоката с характеристиките, посочени на страницата, доставчикът възстановява цялата заплатена от потребителя сума, включително транспортните разходи, платени от потребителя за придобиване на стоката в съответствие с чл. 59 ал.3 от ЗЗД и в рамките на 30 дни от получаване на стоката и ненарушеният търговски вид на стоката и опаковките.

След получаване на пратката, потребителят трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката, възникнали по време на транспортиране, трябва да се обърнете към куриера за протокола за повредена пратка.

Съгласно закона за електронната търговия, Averoom.bg запазва правото да изпраща непоискани търговски съобщения, съдържащи информация за промоции, събития, курсове и др.

 

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Съгласно закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на иск за:

✔ констатирани недостатъци;

✔ дефекти на стоките;

✔ несъответствие с декларирания размер;

✔ несъответствие с търговската марка.

Когато прави рекламация, потребителят може да поиска:

✔ замяна на стоката с нова;

✔ отстъпка от цената;

Чл. 114. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Изкуство. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си в срок от две години от доставката на потребителските стоки.