Категории
Количка

Условия за доставка от бебешки и детски магазин Averoom


При покупка на стоки над 90 лв. от магазин Averoom доставката до Вас е безплатна.

Доставките на закупени от сайта стоки се извършва чрез куриерка фирма "Спиди" АД. Стоката се доставя до адреса за доставка, посочен от купувача, при условията, посочени по-долу. Доставките се извършват само до адреси на територията на Република България.

Обработката и изпращането на поръчки, заплащани чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, се извършва в рамките на 3 (три) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. Обработката и изпращането на поръчки, заплащани авансово с банкова карта, се извършва в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на сумата по сметката на търговеца или след като плащането бъде потвърдено от институция, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта. Обработените и изпратени поръчки се доставят съгласно сроковете за доставки на "Спиди" АД. Доставки до определени населени места могат да изискват по-дълги от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

Посочените срокове за доставка се прилагат в случай, че не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриерската фирма. Освен в случаите на поръчки, заплащани чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, ако такава е приложима.

Търговецът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 дни без да информира предварително купувача, както и да удължава сроковете с над 7 дни след предварително одобрение от страна на купувача. Доставки до определени населени места могат да отнемат повече от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

Всички поръчки на стойност над 90,00 лв. (деветдесет лева) се доставят безплатно, освен ако за конкретната стока не е посочено друго, в които случаи търговецът посочва цената за доставка. Поръчки на стойност под 90,00 лв. (деветдесет лева) се доставят на фиксирана цена за доставка от 5,80 лв. (пет лева и осемдесет стотинки).

Доставката се извършва чрез куриерска фирма "Спиди" АД. Доставката се извършва до място, достъпно за товарен бус. Доставката не включва качване до дома на купувача и/или друга услуга, свързана с преноса на стоката след нейното разтоварване от превозното средство. Доставката се извършва в работни дни и без точен час в рамките на посочения ден за доставка.

Търговецът има право да променя подизпълнителя (куриерската фирма), извършващ доставката на стоката, без да информира предварително купувача, доколкото не се променя начинът на доставка.

При доставка на стока купувачът (или упълномощеното от него лице) е длъжен незабавно да я прегледа пред лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) констатира несъответствие между закупената стока и действително доставената стока, явни недостатъци, липса на окомплектовка или на някой от нормативно изискуемите документи, купувачът незабавно информира лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) не направи това, стоката се смята за одобрена от купувача и той губи правото да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, с непълна окомплектовка или без някой от нормативно изискуемите документи. Търговецът не носи отговорност за горепосочените несъответствия в случай, че не са обявени от купувача (или упълномощеното от него лице) на куриера и/или на лицето, извършващо доставката.

При доставка на стока купувачът или упълномощено от него лице (от една страна) и лицето, извършващо доставката (от друга страна) подписват документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Получаването на стоката става само след подписване на горепосочения документ от страна на купувача или упълномощеното от него лице.

Доставките се извършват лично до лицето, посочено като купувач на стоката съгласно направената чрез сайта поръчка. При невъзможност или затруднение за връчване лично на това лице, пратките се връчват, както следва: (1) при предоставен служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената и длъжността на лицето, получило пратката и (2) при предоставен домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. Във всички случаи получателят на стоката се идентифицира с документ за самоличност.

При първоначална невъзможност за доставка на пратката не по вина на търговеца или на куриера (например в случаите, когато на адреса няма никой или получателят неоснователно отказва да приеме доставката), извършващият доставката се свързва с купувача на посочения от него телефон за връзка за уточняване на следваща дата за доставка. Условията за доставка на следваща дата се определят от куриерската фирма и е възможно да включват допълнителна такса за доставка, която се поема изцяло от купувача. Търговецът и/или куриерът не носят отговорност за неизпълнение на доставка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни или неточни данни, включително когато е посочил непълен, неточен, неверен или несъществуващ адрес.

Търговецът не носи отговорност пред купувача в случай, че доставката не може да се осъществи поради изчерпване на наличните количества от определената стока или поради забавяне на доставки от страна на вносителя или производителя на стоката.

За определени стоки е възможно да бъдат поръчани онлайн и да бъдат получени от купувача във физически търговски обект на търговеца. На сайта тази възможност е обозначена като "Получаване от магазина". Получаването е възможно единствено в следния обект на търговеца: гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 130, магазин "Averoom". Стоката може да бъде получена след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. При получаване на стоката от обект на търговеца е нужно купувачът да направи съответната поръчка чрез сайта, като попълни всички изискуеми от системата данни. Заплащането на поръчката може да бъде извършено както авансово (с банкова карта), така и на място преди получаване на стоката. Стоката следва да бъде взета от купувача в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на търговеца. Получаването на стоката става в работното време на търговския обект, посочено на страницата за контакт на сайта. Получаването на стоката се извършва от лицето, посочено в поръчката като купувач, след представяне на документ за самоличност и номер на поръчка. При получаването на стоката между купувача и представител на търговеца се подписва документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Търговецът не носи отговорност за непотърсена и/или невзета в срок стока. След изтичане на срока за вземане търговецът има право да начислява на купувача такса за съхранение в размер на 1,00 лв. (един лев) на ден за всеки артикул от поръчката.