НачалоСписък с желания (0)ПрофилКошницаПлащане

Условия за ползване

 

Моля, внимателно прочетете тези условия преди да използвате уеб сайта на Averoom.bg. Ако използвате този сайт, се счита, че сте съгласни с тези общи условия.
Всички материали, които са публикувани в уеб сайта на Averoom.bg могат да се използват само за лична употреба и с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.
Averoom.bg има правото да променя цените на предлаганите продукти по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на информация на сайта, Averoom.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен възстановяване на сумите, платени от потребителя, ако има такива.


ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА

В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени без да дължи обещетение, при условие че са спазени следните условия:
1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
(В случай на замяна на стока клиентът заплаща 1.5 куриерска такса, вместо 2 такси за транспорт в двете посоки).

При неизпълнение на тези условия Averoom.bg си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 30 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката потребителят трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Съгласно закона за електронната търговия Averoom.bg запазва правото си да изпраща непоискани търговски съобщения, съдържащи информация за промоции, събития, курсове и др. 

 

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
-  констатирани липси;
-  дефекти на стоката;
-  несъответствие с обявения размер;
-  несъответствие с обявената търговска марка.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
-   заменяне на стоката с нова;
-  отбив от цената;
 

Чл. 114 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя....

Чл.115 (1) Потребителят може да упражни правото си в срок от две години, считано от доставянето на потребителската стока.