Стерилизацията е един от основните методи за унищожаване на всички живи микроорганизми и техните спори. Постига се с помощта на топлина, облъчване или прилагане на някои химични средства и др. 

За разлика от стерилизацията, при дезинфекцията не всички бактерии се унищожават. Възможно е да оцелеят най-устойчивите форми на живот, например спори. Най-разпространеният метод за стерилизация е парната стерилизация. Този метод предлага относително ниска себестойност и голяма ефективност. Заради високата проникваща способност на водните пари и възможността им да разрушават връзките в белтъчната молекула, парната стерилизация се използва изключително широко за нуждите на медицината. 
Въпреки това не всяка обработка с пара води до степен на стерилизация. 

При изваряване на 100 градуса унищожението  на вегетативните форми на микроорганизмите може да се постигне при експозиция на предметите  за минимум 30 до 60 минути. Възможно е обаче да се  запазят техните спори. За постигане на пълна стерилизация се използват специални апарати, наречени автоклави, като при налягане от 1 атмосфера водата завира на 121 градуса по Целзий. Нужната експозиция в този случай е поне 15 минути.

Бебетата имат незряла храносмилателна и имунна система. Това налага предприемането на мерки, свързани с тяхната безопасност. С цел профилактика на храносмилателни проблеми е необходимо стриктна дезинфекция на всички бебешки аксесоари за хранене: шишета, биберони, залъгалки

Помпата за кърма също е част от продуктите, които подлежат на старателна дезинфекция.